Montessori-opleiding Basisbekwaam

Vernieuwd, nu 1 jaar

In de regio Rotterdam alleen al zijn 30 Montessori basisscholen te vinden. De vraag naar bevoegde Montessori leerkrachten is groot. De Montessori-opleiding voor leraren basisonderwijs is vanaf september 2016 vernieuwd. Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool bieden samen een éénjarig traject aan, waarin u zich kunt professionaliseren tot basisbekwame montessorileraar.

Maria Montessori wordt terecht een vrijheidspedagoog genoemd. Ze wilde de kinderen vrijheid geven omdat ze ervan overtuigd was dat kinderen het best zichzelf konden ontwikkelen, als ze maar in een voorbereide omgeving werden opgevoed door adequaat opgeleide Montessori leerkrachten in een groep met verticale leeftijdsstructuur (NMV, 2014).

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor leraren basisonderwijs die werken in het montessorionderwijs maar geen erkend montessoridiploma bezitten. Tevens is deze opleiding geschikt voor gediplomeerde montessorileraren die hun kennis en kunde willen opfrissen.

Inhoud

  De opleiding is gebaseerd op de nieuwe basisdocumenten, zoals ontwikkeld door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV): de visie, de montessoribekwaamheden en de eindkwalificaties. We bieden een inspirerende ‘voorbereide leeromgeving’ waarin u onderzoekend leert, samen onderwijs ontwerpt om in de praktijk uit te proberen, vaardigheden traint en ervaringen deelt in uw leerteam. Door te pendelen tussen theorie en praktijk, door samenwerken en reflectie, ontwikkelt u tijdens de opleiding:

  • de grondhouding die past bij montessori
  • een goed onderbouwde visie en eigen aanpak in uw groep.

Weten

De visie van Maria Montessori wordt geplaatst in de hedendaagse context van onderwijs, onderbouwd vanuit actuele inzichten uit onderzoek en verbonden met de begrippen duurzaamheid, medeburgerschap en individualiteit. Aan bod komen kenmerkende concepten van montessorionderwijs zoals:

  • het didactisch model tijdens het werken in heterogene groepen, de ronde en verschillende vormen van observeren, signaleren, beslissen en registreren,
  • de perioden van groei en de ontwikkelingsgebieden,
  • het inrichten van de voorbereide omgeving,
  • de betekenis van montessorimaterialen in relatie tot de ontwikkelingsgebieden,
  • kosmische educatie en onderzoekend leren,
  • pedagogische opvattingen en typologie van de school
  • evalueren en verantwoorden van leerproces en opbrengst.

Doen

Doen

Het leren op de eigen werkplek speelt een grote rol en is onderdeel van de opleiding. Je onderzoekt hoe je je aanpak in de praktijk kan versterken en wat je daarbij nodig hebt. De kinderen in jouw klas profiteren daarbij direct van de montessoriopleiding. De praktijkbegeleiding is erop gericht je verder te helpen met je eigen leervragen. Daarbij worden verschillende vormen ingezet waaronder coaching-on-the-job. De opleiding biedt ook de mogelijkheid om op andere scholen ideeën op te doen of een korte stage te lopen.

Samen

Samen met de andere deelnemers doe je onderzoek en ontwerp je montessoriactiviteiten die je beproeft in je klas. Je deelt je ervaringen en geeft elkaar feedback. Ook op je eigen school vorm je een leerteam met collega’s met wie je de nieuwe opgedane kennis deelt.

Zijn

Je persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand tijdens deze opleiding. Je maakt je eigen ontwikkeling zichtbaar en zorgt voor overdraagbaarheid van de nieuw verworven kennis en vaardigheden, ook ten behoeve van de collega’s op je werkplek.

Afronding en certificering

Tijdens de opleiding verzamelt u bewijzen dat u de montessoribekwaamheden beheerst. U sluit de opleiding af met een proeve van bekwaamheid waarin u de opbrengst van uw praktijkonderzoek, leerproces en nieuwe bekwaamheden zichtbaar maakt. De opleiding is gecertificeerd door de NMV. Na afronding ontvangt u het NMV-diploma basisbekwaam montessorileraar basisonderwijs.

Planning lessen, zelfstudie, praktijkbegeleiding

De opleiding bestaat uit 15 bijeenkomsten van twee dagdelen. Daarnaast biedt de opleiding een aantal inhoudelijke modules die het programma op individueel niveau kunnen aanvullen. Driehoeksgesprekken tussen de deelnemer, leidinggevende op school en opleider maken deel uit van de opleiding. Dat geldt ook voor praktijkbegeleiding. Totale studiebelasting 10 EC/280 uur (ongeveer 100 uur contacttijd, 180 uur zelfstudie en werkplekleren).
In het voorjaar van 2017 wordt, parallel aan de opleiding, een verdiepingsaanbod gedaan op het gebied van Geometrica en Onderzoekend leren in kosmisch onderwijs.

Bekijk het jaarrooster 2017-2018


 

 Montessori Hogeschool Rotterdam

Joëlle Groot (programmaleider)
(010) 794 43 64 
j.s.de.groot@hr.nl

AANMELDEN

Secretariaat
Oesha Bahadoersing
010 - 794 68 20

Hogeschool Rotterdam
Joelle de Groot, specialist Montessori HR
j.s.de.groot@hr.nl
06 - 42 30 24 20

Thomas More Hogeschool
Debbie van der Burgh, specialist Montessori TMH,
d.vanderburgh@thomasmorehs.nl
06 - 20 00 09 21

Praktische informatie

Start en omvang  
september 2018 
Inschrijvingen worden doorgeschoven naar het eerst volgende startmoment.  
15 bijeenkomsten gedurende 1 jaar 

Dag en tijd
woensdag van 14.00 tot 20.00 uur

Investering
€ 2.750,- per cursusjaar, inclusief praktijkbegeleiding.

Leslocatie    
Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool 

Beoordeling
Na afronding van deze opleiding ontvangt u een diploma Montessori opleiding Basisbekwaam van de Nederlandse Montessori Vereniging.

U kunt de opleiding opnemen in uw lerarenregister.