Instructeursopleiding

Aansluiten bij interesses en motivaties van leerlingen

Instructeurs staan voor de opdracht les te geven aan leerlingen met uiteenlopende achtergronden, interesses en motivaties. Daarin spelen zij zelf een centrale rol.

Aansluiten bij wat leerlingen bezighoudt en hen interesseren en motiveren om te leren, is niet alleen een grote opgave, maar tevens een uitdaging. In dat proces bepaalt het eigen leren van de onderwijsgevende, zijn visie op het onderwijs, lesgeven, omgaan met leerlingen, kortom het eigen werkconcept, de kwaliteit van het lesgeven en de werksfeer. In een tijd van continu leren neemt de ontwikkeling van de competenties van de instructeur een belangrijke plaats in tijdens deze opleiding. De competenties van de lesgevende worden gespiegeld aan de 7 SBL-competenties voor docenten, zoals die in de wet BIO zijn genoemd.

Doelgroep

Instructeurs die werkzaam zijn in het beroepsonderwijs.

Inhoud

De inhoud van de opleiding kunt u al in de opleidingsperiode in uw eigen praktijk toepassen.

 • Het volgen van trainingen/contactbijeenkomsten
 • Het laten afnemen van werkplekbezoeken/lesbezoeken
 • Het maken van opdrachten
 • Het bestuderen van literatuur
 • Het samenstellen van een portfolio
 • Het samenwerken in een onderzoeks- en projectgroep
 • Het doen van de examenonderdelen
 • Het laten coachen door interne coach/peercoach

Werkwijze

In deze training zijn diverse onderwijsconcepten en leertheorieën verwerkt.
Wij hangen niet één visie aan, wij hebben als onderwijsconcept juist gekozen voor blended learning, een verzameling verschillende didactische leerstrategieën in combinatie met het werken van een digitale leeromgeving.
Verder wordt gewerkt met de handelingspsychologie van Vygotsky, het sociaal-constructivisme (leren van en met elkaar, het scheppen van een krachtige leeromgeving), adaptief onderwijs.

We werken vanuit een hoge docentsturing naar een model van zelfsturing van de deelnemer.

De deelnemer stuurt zichzelf in individueel leren door middel van pop- en portfolio-ontwikkeling en het onderbrengen van zijn individuele vragen in samenwerkend leren met anderen door middel van onderzoek doen en projectmatig werken.
Het gedeelte werkplekleren komt aan bod via gesprekken met de interne coach, het toepassen van de opdrachten op de werkvloer en de lesbezoeken van de trainers op de werkvloer.

Opleidingsniveau 
De opleiding is op post-mbo-niveau en vraagt van de deelnemers een tijdsinvestering van ongeveer 300 uur, verdeeld over de volgende onderdelen:
- Contacturen trainingen 
- Voorbereiding en nawerk 
- Werkplekbezoeken 
- Voorbereiding en reflectie 

Lesbezoeken 
Centraal in deze opleiding staat de ontwikkeling van het professioneel handelen in de onderwijspraktijk. Een belangrijk onderdeel vormen de lesbezoeken met praktijkbegeleiding. 

Toetsing, afronding en examenonderdelen 
Het leerproces wordt tussentijds getoetst door het maken van opdrachten op de werkvloer. Indien een opdracht niet voldoende is afgesloten, is er per opdracht één herkansing mogelijk. De opleiding omvat twee examenonderdelen:

 1. Het portfolio
 2. Het doen van onderzoek/samenwerken in een project

 

Toelatingseisen

U bent toelaatbaar tot het opleidingstraject ‘Instructeur (v)mbo’ als:

 • U beschikt over mbo of gelijkwaardig werk- en denkniveau
 • Werkzaam bent in het onderwijs
 • ­U een aanstelling heeft als instructeur aan een vmbo- of mbo-instelling voor minimaal 0,3 fte óf;
 • ­Als u werkt in een andere onderwijsfunctie binnen een vmbo- of mbo-instelling en aantoonbaar uitzicht heeft op een aanstelling als instructeur indien u de opleiding succesvol heeft afgerond.

 

 


(010) 794 68 20
ivl-posthbo@hr.nl  

AANMELDEN

Secretariaat
Oesha Bahadoersing
010 - 794 68 20

Praktische informatie

Aanmelden voor Incompanytrajecten
klik hier

Start  
September 2018 start de volgende groep in ons open aanbod.
U kunt zich hiervoor aanmelden met de blauwe aanmeldknop. 
  
Dag en tijd
donderdag 
van 13.30 tot 17.00 uur

Investering
€ 3.975,- (prijspeil december 2017)

Studiebelasting
300 uur

Leslocatie  
Hogeschool Rotterdam

Beoordeling
De deelnemers ontvangen het getuigschrift voor ‘BVE-instructeurs’, mits zij voldoen aan de instroom- en afrondingseisen.

Aantal deelnemers
maximaal 21